Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Žilinský kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Celkom nehôd358110126719223541172168
porušenie povinnosti vodiča144417209914228833
Tj %40,237,358,329,947,440,94053,747,138,15037,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke1140300400000
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke11632715788198633
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám200010010000
- požitie alkoholického nápoja počas vedenia vozidla100010000000
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča1951302230201
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou110000000000
- nerešpektovanie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní210000000100
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov630000020100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky136450326625173110
Tj %3840,9047,831,627,371,441,517,64,816,70
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa76350140115101000
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty2020830231010
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke1920612421100
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke710210300000
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam820101310000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia1150112020000
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke210000100000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti9659171411101200
Tj %26,853,68,310,45,318,231,424,45,99,500
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody795313021080200
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti1870412121000
nedovolená rýchlosť jazdy63213842263824
Tj %17,619,12511,921,19,15,714,617,638,133,350
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam38153320260322
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu210000100000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam1430311111300
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1320211102202
nesprávny spôsob jazdy2671512251020
Tj %7,36,48,37,55,39,15,712,25,9033,30
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky2471412151020
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania200100100000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami2481404040210
Tj %6,77,38,36018,209,809,516,70
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu2481404040210
nesprávna jazda cez križovatku1992101220101
Tj %5,38,216,71,504,55,74,904,8012,5
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1591001110101
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste301100010000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava100000100000
nesprávne otáčanie a cúvanie1701512330200
Tj %4,708,37,55,39,18,67,309,500
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní300100010100
- nebezpečné cúvanie1001301220100
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby300001200000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby200110000000
nesprávne predchádzanie720310000010
Tj %21,804,55,30000016,70
- nesprávne vybočenie zo smeru jazdy pri predchádzaní100100000000
- nesprávne zaradenie sa pred predchádzané vozidlo210100000000
- nedostatočný bočný odstup pri predchádzaní100100000000
- predchádzanie pri nedostatočnom rozhľade pred sebe100100000000
- predchádzanie bez možnosti bezpečného zaradenia pred predchádzané vozidlo220000000000
- predchádzanie bez ohľadu na vodiča jazdiaceho v protismere alebo iných účastníkov cestnej premávky210000000010
- predchádzanie cez pripájací alebo odbočovací jazdný pruh210010000000
- predchádzanie pri jazde cez križovatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchádzania pred úrovňou križovatky110000000000
nesprávne vchádzanie na cestu400301000000
Tj %1,1004,504,5000000
- nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty400301000000