Rozbor dopravnej nehodovosti podľa hlavnej príčiny za obdobie od 01.01. do 31.03.2012, zavinené vodičom motorového vozidla. Kraj: Košický kraj

Rozbor dopravnej nehodovosti podľa príčin, 10 najpočetnejších podľa 1. úrovne
Košický krajKoš0102030405060708
Celkom nehôd31197487603442833
porušenie povinnosti vodiča14950134291921517
Tj %47,951,527,157,148,355,95053,651,5
- vozidlo nemožno prevádzkovať v cestnej premávke411000011
- nevenovanie sa plne vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke111459419141109
- nedbanie zvýšenej opatrnosti voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám301010010
- vedenie vozidla po požití alkoholu v takom čase, keď sa alkohol nachádza v organizme vodiča529511281610
- vedenie vozidla, ak je schopnosť vodiča viesť vozidlo znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou210010000
- neodstránenie chyby vozidla alebo nákladu, ktorý nespĺňa ustanovené podmienky110000000
- nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov310011000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti98341222590610
Tj %31,535,12528,641,726,5021,430,3
- neurobenie opatrenia na mieste dopravnej nehody, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody622062193057
- neurobenie opatrenia na mieste škodovej udalosti, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky na mieste škodovej udalosti36146066013
nedovolená rýchlosť jazdy817132191421212
Tj %267,227,128,631,741,25042,936,4
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam64511216911010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vlastnostiam vozidla a nákladu101000000
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam401011001
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy stavu a povahe vozovky1213024101
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy iným okolnostiam, ktoré možno predvídať100000010
- neprispôsobenie rýchlosti jazdy vzdialenosti, na ktorú má vodič rozhľad100000010
- prekročenie dovolenej rýchlosti v obci110000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky441411006085
Tj %14,114,422,90017,6028,615,2
- nedisciplinované a neohľaduplné správanie sa1635000062
- neprispôsobenie svojho správania najmä stavebnému a dopravno-technickému stavu cesty1052003000
- neprispôsobenie svojho správania situácii v cestnej premávke402001001
- neprispôsobenie sa poveternostným podmienkam v cestnej premávke612000003
- neprispôsobenie správania v cestnej premávke svojim schopnostiam201001000
- nedbanie na dopravné značky a dopravné zariadenia860000020
- neuposlúchnutie pokynu, výzvy, príkazu alebo požiadavku policajta súvisiace s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke100001000
nesprávne otáčanie a cúvanie33521162034
Tj %10,65,24,214,326,75,9010,712,1
- porušenie pravidiel pre odbočovanie (§ 19) a pre prejazd cez križovatku (§ 20) pri otáčaní401030000
- nebezpečné cúvanie22411101023
- nezaistenie bezpečného otáčania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby310020000
- nezaistenie bezpečného cúvania pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby500012011
- cúvanie na neprehľadných alebo na inak nebezpečných miestach100010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1781061001
Tj %5,58,22,10102,9003
- nedodržanie dostatočnej vzdialenosti od vozidla jazdiaceho vpredu1681051001
- od vozidla jazdiaceho vpredu pre bezpečné zaradenie predchádzajúceho vozidlá100010000
nesprávna jazda cez križovatku1753024012
Tj %5,55,26,303,311,803,66,1
- nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste1122023011
- nezastavenie, nedanie prednosti v jazde z vedľajšej cesty na značku Stoj, daj prednosť v jazde! vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste521001001
- nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim sprava110000000
nesprávny spôsob jazdy1625000117
Tj %5,12,110,4000253,621,2
- jazda po nesprávnej strane, okraju vozovky1525000116
- jazda po krajnici, okrem obchádzania a vyhýbania100000001
nesprávne odbočovanie1271010111
Tj %3,97,22,101,70253,63
- neopatrné odbočovanie410010101
- nesprávne vyhýbanie sa protiidúcich vozidiel odbočujúcich vľavo110000000
- nedanie prednosti v jazde protiidúcim motorovým vozidlám i nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch pri odbočovaní vľavo751000010
nesprávna jazda v jazdných pruhoch880000000
Tj %2,68,20000000
- nesprávne prechádzanie medzi pruhmi550000000
- nepoužitie pripájacieho pruhu pri zaraďovaní do priebežného jazdného pruhu110000000
- nedanie prednosti v jazde vodičovi idúcemu v priebežnom pruhu pri zaraďovaní z pripájacieho pruhu220000000