Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom574701097663120434548
Počet neh. so zranením128112815152017715
Počet neh. s usmrtením500101201
Počet neh. s ťaž. zr.2026352011
Počet neh. s ľah. zr.10592312101715613
Počet neh. s hmot. šk.54467977460114424347
Počet zranených osôb142143016152021818
Počet usmrtených osôb500101201
Počet ťažko zr. osôb2026352011
Počet ľahko zr. osôb117122412101719716
Spôsobená hm. škoda v 10€1684581829729624140241905835978141511657520751
Počet nehôd s usmrtením
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom500101201
Počet zranených osob500101201
Počet usmrtených500101201
Počet ťažko zranených000000000
Počet ľahko zranených000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€14750010001155600700
Priem. hm. škoda v 10€2950010001152800700
Počet nehôd s ťažkým zranením
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2026352011
Počet zranených osob2328452011
Počet usmrtených000000000
Počet ťažko zranených2026352011
Počet ľahko zranených302100000
Spôsobená hm. škoda v 10€4685401500300235025020450
Priem. hm. škoda v 10€2342025010047012020450
Počet nehôd s ľahkým zranením
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom10592312101715613
Počet zranených osob119122513101719716
Počet usmrtených000000000
Počet ťažko zranených201100000
Počet ľahko zranených117122412101719716
Spôsobená hm. škoda v 10€43126105444905211303013975574642205400
Priem. hm. škoda v 10€410117195434303822383703415
Počet nehôd so zranením
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom128112815152017715
Počet zranených osob142143016152021818
Počet usmrtených500101201
Počet ťažko zranených2026352011
Počet ľahko zranených117122412101719716
Spôsobená hm. škoda v 10€48736109456905361538014115630642406550
Priem. hm. škoda v 10€38099203357358705370605436
Počet nehôd s hmotnou škodou
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom54467977460114424347
Počet zranených osob114111814131520617
Počet usmrtených500101201
Počet ťažko zranených1614252011
Počet ľahko zranených9310141181218515
Spôsobená hm. škoda v 10€1684581829729624140241905835978141511657520751
Priem. hm. škoda v 10€309273305189317315336385441
Počet nehôd s požiarom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom100000100
Počet zranených osob100000100
Počet usmrtených100000100
Počet ťažko zranených000000000
Počet ľahko zranených000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€50000005000
Priem. hm. škoda v 10€50000005000