Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom28367113763514324833
Počet neh. so zranením9019472126121810
Počet neh. s usmrtením5300000020
Počet neh. s ťaž. zr.10300040102
Počet neh. s ľah. zr.781447210611168
Počet neh. s hmot. šk.27665113563514304832
Počet zranených osôb111214821912141912
Počet usmrtených osôb5300000020
Počet ťažko zr. osôb11300040103
Počet ľahko zr. osôb9515482151213179
Spôsobená hm. škoda v 10€92519201432773581420541401823035882660889768
Počet nehôd s usmrtením
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom5300000020
Počet zranených osob6400000020
Počet usmrtených5300000020
Počet ťažko zranených1100000000
Počet ľahko zranených0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€230422000000001040
Priem. hm. škoda v 10€460733000000520
Počet nehôd s ťažkým zranením
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom10300040102
Počet zranených osob16400080103
Počet usmrtených1100000000
Počet ťažko zranených11300040103
Počet ľahko zranených4000040000
Spôsobená hm. škoda v 10€600018000002740015001310
Priem. hm. škoda v 10€60060000068501500655
Počet nehôd s ľahkým zranením
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom781447210611168
Počet zranených osob9715482171213179
Počet usmrtených0000000000
Počet ťažko zranených2000020000
Počet ľahko zranených9515482151213179
Spôsobená hm. škoda v 10€46600781920131170510577821600192026453145
Priem. hm. škoda v 10€5975585031672555773600174165393
Počet nehôd so zranením
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom9019472126121810
Počet zranených osob111214821912141912
Počet usmrtených5300000020
Počet ťažko zranených11300040103
Počet ľahko zranených9515482151213179
Spôsobená hm. škoda v 10€506941031920131170510580821600207027494455
Priem. hm. škoda v 10€5635435031672554843600172152445
Počet nehôd s hmotnou škodou
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom27665113563514304832
Počet zranených osob104194621912121911
Počet usmrtených4200000020
Počet ťažko zranených11300040103
Počet ľahko zranených8914462151211178
Spôsobená hm. škoda v 10€92519201432773581420541401823035882660889768
Priem. hm. škoda v 10€3353092521663424001645294126305
Počet nehôd s požiarom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1100000000
Počet zranených osob0000000000
Počet usmrtených0000000000
Počet ťažko zranených0000000000
Počet ľahko zranených0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€20020000000000
Priem. hm. škoda v 10€20020000000000