Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom354169303744192431
Počet neh. so zranením1143513162081111
Počet neh. s usmrtením103203011
Počet neh. s ťaž. zr.223744121
Počet neh. s ľah. zr.9230712177109
Počet neh. s hmot. šk.340164273541192430
Počet zranených osôb14844171830101514
Počet usmrtených osôb143206012
Počet ťažko zr. osôb223744121
Počet ľahko zr. osôb112388142091211
Spôsobená hm. škoda v 10€10813650546124995058136436566100389786
Počet nehôd s usmrtením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom103203011
Počet zranených osob2243011022
Počet usmrtených143206012
Počet ťažko zranených40102010
Počet ľahko zranených41003000
Spôsobená hm. škoda v 10€816029102550022000300200
Priem. hm. škoda v 10€816970127507330300200
Počet nehôd s ťažkým zranením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom223744121
Počet zranených osob35311411141
Počet usmrtených60104010
Počet ťažko zranených223744121
Počet ľahko zranených70303010
Spôsobená hm. škoda v 10€955513504660365230010370500
Priem. hm. škoda v 10€4344506659157510185500
Počet nehôd s ľahkým zranením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom9230712177109
Počet zranených osob1223910142691311
Počet usmrtených51004000
Počet ťažko zranených50202010
Počet ľahko zranených112388142091211
Spôsobená hm. škoda v 10€3620512440344832605397319558302635
Priem. hm. škoda v 10€393414492271317456583292
Počet nehôd so zranením
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom1143513162081111
Počet zranených osob14844171830101514
Počet usmrtených143206012
Počet ťažko zranených223744121
Počet ľahko zranených112388142091211
Spôsobená hm. škoda v 10€4484014200744836256897320561303335
Priem. hm. škoda v 10€393405572226344400557303
Počet nehôd s hmotnou škodou
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom340164273541192430
Počet zranených osob13439141627101513
Počet usmrtených143206012
Počet ťažko zranených193534121
Počet ľahko zranených101337131791210
Spôsobená hm. škoda v 10€10813650546124995058136436566100389786
Priem. hm. škoda v 10€318308462144332345418326
Počet nehôd s požiarom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10001000
Počet zranených osob20002000
Počet usmrtených20002000
Počet ťažko zranených00000000
Počet ľahko zranených00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€700000700000
Priem. hm. škoda v 10€700000700000