Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Prešovský kraj

Počet nehôd
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom494114381745213107141438132743
Počet neh. so zranením130337611301866115618
Počet neh. s usmrtením32001000000000
Počet neh. s ťaž. zr.328311106220224
Počet neh. s ľah. zr.105274510301355113415
Počet neh. s hmot. šk.475109381643213101141338122641
Počet zranených osôb1744910714502197155824
Počet usmrtených osôb32001000000000
Počet ťažko zr. osôb3510311106220225
Počet ľahko zr. osôb136377612401575153619
Spôsobená hm. škoda v 10€1529843210910348296914891107529762638563652022148791751871020827
Počet nehôd s usmrtením
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom32001000000000
Počet zranených osob43001000000000
Počet usmrtených32001000000000
Počet ťažko zranených11000000000000
Počet ľahko zranených00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€203019800050000000000
Priem. hm. škoda v 10€6769900050000000000
Počet nehôd s ťažkým zranením
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom328311106220224
Počet zranených osob5015312308530226
Počet usmrtených11000000000000
Počet ťažko zranených3510311106220225
Počet ľahko zranených144001202310001
Spôsobená hm. škoda v 10€2177967275960100900100001200164025209957202285
Priem. hm. škoda v 10€6808401986100900100002008201260497360571
Počet nehôd s ľahkým zranením
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom105274510301355113415
Počet zranených osob147417613501686153621
Počet usmrtených00000000000000
Počet ťažko zranených114001101110002
Počet ľahko zranených136377612401575153619
Spôsobená hm. škoda v 10€48934808215201015461225000484019307254950380218516195
Priem. hm. škoda v 10€46629938020346183303723861454501265461079
Počet nehôd so zranením
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom130337611301866115618
Počet zranených osob1744910714502197155824
Počet usmrtených32001000000000
Počet ťažko zranených3510311106220225
Počet ľahko zranených136377612401575153619
Spôsobená hm. škoda v 10€6286812964748011154662250005040287072749501375290516280
Priem. hm. škoda v 10€48339210681854238330280478121450275484904
Počet nehôd s hmotnou škodou
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom475109381643213101141338122641
Počet zranených osob1554410612501596154722
Počet usmrtených32001000000000
Počet ťažko zranených309311103220215
Počet ľahko zranených122337510401274152617
Spôsobená hm. škoda v 10€1529843210910348296914891107529762638563652022148791751871020827
Priem. hm. škoda v 10€322294272185346512325261454155391145335507
Počet nehôd s požiarom
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom10000100000000
Počet zranených osob00000000000000
Počet usmrtených00000000000000
Počet ťažko zranených00000000000000
Počet ľahko zranených00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€830000083000000000
Priem. hm. škoda v 10€830000083000000000