Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom3561085011644063839
Počet neh. so zranením15047257231122015
Počet neh. s usmrtením704001020
Počet neh. s ťaž. zr.37117171154
Počet neh. s ľah. zr.1163817619911412
Počet neh. s hmot. šk.3331004910613763535
Počet zranených osôb19655437321522319
Počet usmrtených osôb1007001020
Počet ťažko zr. osôb40119171155
Počet ľahko zr. osôb14644276251311614
Spôsobená hm. škoda v 10€105420380392501622701040910890401774710648
Počet nehôd s usmrtením
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom704001020
Počet zranených osob16013001020
Počet usmrtených1007001020
Počet ťažko zranených202000000
Počet ľahko zranených404000000
Spôsobená hm. škoda v 10€967009030002006200
Priem. hm. škoda v 10€138102257002003100
Počet nehôd s ťažkým zranením
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom37117171154
Počet zranených osob5414131121166
Počet usmrtených202000000
Počet ťažko zranených40119171155
Počet ľahko zranených1232050011
Spôsobená hm. škoda v 10€157492765605020026336015010002450
Priem. hm. škoda v 10€42525186420037660150200612
Počet nehôd s ľahkým zranením
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom1163817619911412
Počet zranených osob16046346281311715
Počet usmrtených505000000
Počet ťažko zranených922030011
Počet ľahko zranených14644276251311614
Spôsobená hm. škoda v 10€4396021385976092043831940727702795
Priem. hm. škoda v 10€3785625741532302157197232
Počet nehôd so zranením
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom15047257231122015
Počet zranených osob19655437321522319
Počet usmrtených1007001020
Počet ťažko zranených40119171155
Počet ľahko zranených14644276251311614
Spôsobená hm. škoda v 10€5724122915171401120486325615737904795
Priem. hm. škoda v 10€38148768516021123228189319
Počet nehôd s hmotnou škodou
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom3331004910613763535
Počet zranených osob17347426291222015
Počet usmrtených1007001020
Počet ťažko zranených3178171133
Počet ľahko zranených13240275221011512
Spôsobená hm. škoda v 10€105420380392501622701040910890401774710648
Priem. hm. škoda v 10€31638051022717029466221304
Počet nehôd s požiarom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet zranených osob000000000
Počet usmrtených000000000
Počet ťažko zranených000000000
Počet ľahko zranených000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Priem. hm. škoda v 10€000000000