Tabuľka č.: 01 - Celkové následky dopravných nehôd za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Počet nehôd
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom3071574292283354407311494356
Počet neh. so zranením97412812990114118115130150
Počet neh. s usmrtením51595108437
Počet neh. s ťaž. zr.1982022102226293237
Počet neh. s ľah. zr.79110510978929195105116
Počet neh. s hmot. šk.2938544281276340391298475333
Počet zranených osôb1260142176111148147166174196
Počet usmrtených osôb6051051494310
Počet ťažko zr. osôb2162024112230343540
Počet ľahko zr. osôb98411714295112108128136146
Spôsobená hm. škoda v 10€103853516845813465092519108136172143104225152984105420
Počet nehôd s usmrtením
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom51595108437
Počet zranených osob85514622117416
Počet usmrtených6051051494310
Počet ťažko zranených1201142112
Počet ľahko zranených1303040204
Spôsobená hm. škoda v 10€43361147521172304816014025358020309670
Priem. hm. škoda v 10€85029523546081617538956761381
Počet nehôd s ťažkým zranením
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom1982022102226293237
Počet zranených osob3082337163538555054
Počet usmrtených1401162112
Počet ťažko zranených2162024112230343540
Počet ľahko zranených78312476201412
Spôsobená hm. škoda v 10€1164704685192576000955521220182252177915749
Priem. hm. škoda v 10€588234875600434816628680425
Počet nehôd s ľahkým zranením
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom79110510978929195105116
Počet zranených osob106011915597122115145147160
Počet usmrtených1403050105
Počet ťažko zranených6221025716119
Počet ľahko zranených98411714295112108128136146
Spôsobená hm. škoda v 10€3504344312655152466003620532805436524893443960
Priem. hm. škoda v 10€443410505597393360459466378
Počet nehôd so zranením
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom97412812990114118115130150
Počet zranených osob1260142176111148147166174196
Počet usmrtených6051051494310
Počet ťažko zranených2162024112230343540
Počet ľahko zranených98411714295112108128136146
Spôsobená hm. škoda v 10€4296744873662961506944484051950503846286857241
Priem. hm. škoda v 10€441380488563393440438483381
Počet nehôd s hmotnou škodou
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2938544281276340391298475333
Počet zranených osob1124114165104134129150155173
Počet usmrtených5951041494310
Počet ťažko zranených1871624111925313031
Počet ľahko zranených878931318910195115122132
Spôsobená hm. škoda v 10€103853516845813465092519108136172143104225152984105420
Priem. hm. škoda v 10€353309479335318440349322316
Počet nehôd s požiarom
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom913112010
Počet zranených osob512020000
Počet usmrtených310020000
Počet ťažko zranených000000000
Počet ľahko zranených202000000
Spôsobená hm. škoda v 10€236405082502007001361008300
Priem. hm. škoda v 10€2626502750200700680508300