Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom101000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.101000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€40040000000
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom50856956357111414045
Počet neh. so zranením10162111121516614
Počet neh. s usmrtením500101201
Počet neh. s ťaž. zr.1405142011
Počet neh. s ľah. zr.846171081214512
Počet neh. s hmot. šk.49055866256108403845
Počet zranených osôb11592312121520717
Počet usmrtených osôb500101201
Počet ťažko zr. osôb1405142011
Počet ľahko zr. osôb969181081218615
Spôsobená hm. škoda v 10€1644941752028713133931865835423140261614020621
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom410001110
Počet neh. so zranením410001110
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.410001110
Počet neh. s hmot. šk.410001110
Počet zranených osôb410001110
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb410001110
Spôsobená hm. škoda v 10€411100030525800
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1022411000
Počet neh. so zranením821311000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.210100000
Počet neh. s ľah. zr.611211000
Počet neh. s hmot. šk.812410000
Počet zranených osôb821311000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb210100000
Počet ľahko zr. osôb611211000
Spôsobená hm. škoda v 10€192120121500000
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom200020000
Počet neh. so zranením100010000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.100010000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100010000
Počet zranených osôb100010000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb100010000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1000001000000
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2092612000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.2092612000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1555735200390100130000
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2229124121
Počet neh. so zranením1426113001
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.311100000
Počet neh. s ľah. zr.1115013001
Počet neh. s hmot. šk.1316012120
Počet zranených osôb1426113001
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb311100000
Počet ľahko zr. osôb1115013001
Spôsobená hm. škoda v 10€1331406510150901003000
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom700201022
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.700201022
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€33500120030055130