Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom10010000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.10010000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€4000400000
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom26575474629233213
Počet neh. so zranením112322616129116
Počet neh. s usmrtením60121002
Počet neh. s ťaž. zr.215572020
Počet neh. s ľah. zr.953122911994
Počet neh. s hmot. šk.25871474528233212
Počet zranených osôb158533722199126
Počet usmrtených osôb70221002
Počet ťažko zr. osôb235682020
Počet ľahko zr. osôb128482912169104
Spôsobená hm. škoda v 10€125108320083944221180144655322108291862
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom102241001
Počet neh. so zranením71221001
Počet neh. s usmrtením20001001
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.61220001
Počet neh. s hmot. šk.92141001
Počet zranených osôb81221002
Počet usmrtených osôb20001001
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb61220001
Spôsobená hm. škoda v 10€657122511523200210
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom82210111
Počet neh. so zranením61210101
Počet neh. s usmrtením10100000
Počet neh. s ťaž. zr.10010000
Počet neh. s ľah. zr.41100101
Počet neh. s hmot. šk.72210011
Počet zranených osôb61210101
Počet usmrtených osôb10100000
Počet ťažko zr. osôb10010000
Počet ľahko zr. osôb41100101
Spôsobená hm. škoda v 10€3052523020001020
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom20101000
Počet neh. so zranením20101000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.20101000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb20101000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb20101000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.11000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€80008000000000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom32001000
Počet neh. so zranením11000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.11000000
Počet neh. s hmot. šk.32001000
Počet zranených osôb11000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb11000000
Spôsobená hm. škoda v 10€50040000100000
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom21010000
Počet neh. so zranením10010000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10010000
Počet neh. s hmot. šk.21010000
Počet zranených osôb10010000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10010000
Spôsobená hm. škoda v 10€40300100000
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000