Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1010000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1010000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€300300000000
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom2345092952914313631
Počet neh. so zranením6111431861189
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.6100020102
Počet neh. s ľah. zr.569431861087
Počet neh. s hmot. šk.2304992952914293630
Počet zranených osôb8112441151213911
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb7100020103
Počet ľahko zr. osôb731044113121298
Spôsobená hm. škoda v 10€88177174332693566620441348323035880653149703
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1000000010
Počet neh. so zranením1000000010
Počet neh. s usmrtením1000000010
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1000000010
Počet zranených osôb1000000010
Počet usmrtených osôb1000000010
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€4000000040
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom19302130190
Počet neh. so zranením19302130190
Počet neh. s usmrtením1000000010
Počet neh. s ťaž. zr.3100020000
Počet neh. s ľah. zr.15202110180
Počet neh. s hmot. šk.18301130190
Počet zranených osôb19302130190
Počet usmrtených osôb1000000010
Počet ťažko zr. osôb3100020000
Počet ľahko zr. osôb15202110180
Spôsobená hm. škoda v 10€97021502010550206500
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom4101010001
Počet neh. so zranením4101010001
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.4101010001
Počet neh. s hmot. šk.3100010001
Počet zranených osôb4101010001
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb4101010001
Spôsobená hm. škoda v 10€70025000040000050
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom4100000021
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.4100000021
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1552000000012015
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1100000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1100000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€20020000000000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom8602000000
Počet neh. so zranením5401000000
Počet neh. s usmrtením2200000000
Počet neh. s ťaž. zr.1100000000
Počet neh. s ľah. zr.3201000000
Počet neh. s hmot. šk.7502000000
Počet zranených osôb6501000000
Počet usmrtených osôb2200000000
Počet ťažko zr. osôb1100000000
Počet ľahko zr. osôb3201000000
Spôsobená hm. škoda v 10€17481730018000000
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom11513020000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.11513020000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€535295501100800000