Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom52000111
Počet neh. so zranením42000101
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.42000101
Počet neh. s hmot. šk.52000111
Počet zranených osôb42000101
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb42000101
Spôsobená hm. škoda v 10€260200000103020
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom321155293636172226
Počet neh. so zranením993212151461010
Počet neh. s usmrtením103203011
Počet neh. s ťaž. zr.183633021
Počet neh. s ľah. zr.812771212698
Počet neh. s hmot. šk.311150273535172225
Počet zranených osôb1334116172481413
Počet usmrtených osôb143206012
Počet ťažko zr. osôb183633021
Počet ľahko zr. osôb101358141581110
Spôsobená hm. škoda v 10€1053404847112499505813166654699889612
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom40102100
Počet neh. so zranením40102100
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.20100100
Počet neh. s ľah. zr.20002000
Počet neh. s hmot. šk.30002100
Počet zranených osôb40102100
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb20100100
Počet ľahko zr. osôb20002000
Spôsobená hm. škoda v 10€27000171000
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom41011010
Počet neh. so zranením41011010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.10010000
Počet neh. s ľah. zr.31001010
Počet neh. s hmot. šk.31001010
Počet zranených osôb41011010
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb10010000
Počet ľahko zr. osôb31001010
Spôsobená hm. škoda v 10€17010000500200
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom20002000
Počet neh. so zranením20002000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.10001000
Počet neh. s ľah. zr.10001000
Počet neh. s hmot. šk.10001000
Počet zranených osôb20002000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb10001000
Počet ľahko zr. osôb10001000
Spôsobená hm. škoda v 10€100000100000
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom11000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.11000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1010000000
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom85001002
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.85001002
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€16941330003000064
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom53002000
Počet neh. so zranením10001000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10001000
Počet neh. s hmot. šk.43001000
Počet zranených osôb10001000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10001000
Spôsobená hm. škoda v 10€2051950010000
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom42000002
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.42000002
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€3302400000090