Tabuľka č.: 02 - Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN) a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd. Zavinenie: zavinenie nezistené
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom300101100
Počet neh. so zranením100000100
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.100000100
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.300101100
Počet zranených osôb100000100
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb100000100
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€6200045001205000
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom motorového vozidla
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom30896476603243132
Počet neh. so zranením1163723421701410
Počet neh. s usmrtením503000020
Počet neh. s ťaž. zr.2786061042
Počet neh. s ľah. zr.9431174186099
Počet neh. s hmot. šk.29893465573143032
Počet zranených osôb16145414301101614
Počet usmrtených osôb806000020
Počet ťažko zr. osôb3088061043
Počet ľahko zr. osôb12337274241001011
Spôsobená hm. škoda v 10€1017053725924878131599999970344755210388
Počet nehôd. Zavinenie: vodičom nemotorového vozidla
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom511010110
Počet neh. so zranením410010110
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.100010000
Počet neh. s ľah. zr.310000110
Počet neh. s hmot. šk.401010110
Počet zranených osôb510010120
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb100010000
Počet ľahko zr. osôb410000120
Spôsobená hm. škoda v 10€40080200750
Počet nehôd. Zavinenie: chodcom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom2881304057
Počet neh. so zranením2681304055
Počet neh. s usmrtením201001000
Počet neh. s ťaž. zr.620100012
Počet neh. s ľah. zr.1860203043
Počet neh. s hmot. šk.1751302033
Počet zranených osôb2681304055
Počet usmrtených osôb201001000
Počet ťažko zr. osôb620100012
Počet ľahko zr. osôb1860203043
Spôsobená hm. škoda v 10€1575640304550300160260
Počet nehôd. Zavinenie: zamestnancom SŽD
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: iným účastníkom cestnej premávky
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: závadou komunikácie
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: technickou závadou vozidla
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Zavinenie: lesnou zverou a domácimi zvieratami
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom300012000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.300012000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€620000350270000
Počet nehôd. Zavinenie: iné zavinenie
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom631011000
Počet neh. so zranením311010000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.211000000
Počet neh. s ľah. zr.100010000
Počet neh. s hmot. šk.521011000
Počet zranených osôb311010000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb211000000
Počet ľahko zr. osôb100010000
Spôsobená hm. škoda v 10€750140100010500000
Počet nehôd. Zavinenie: odrazeným kameňom
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom300110010
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.300110010
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€11000503000300