Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom52710967634
Počet neh. so zranením1213310202
Počet neh. s usmrtením100000001
Počet neh. s ťaž. zr.201100000
Počet neh. s ľah. zr.1113310201
Počet neh. s hmot. šk.51710966634
Počet zranených osôb1715410204
Počet usmrtených osôb100000001
Počet ťažko zr. osôb201100000
Počet ľahko zr. osôb1414310203
Spôsobená hm. škoda v 10€17163287341853250214515424989201750
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom4869967434
Počet neh. so zranením902310102
Počet neh. s usmrtením100000001
Počet neh. s ťaž. zr.201100000
Počet neh. s ľah. zr.802310101
Počet neh. s hmot. šk.4769966434
Počet zranených osôb1404410104
Počet usmrtených osôb100000001
Počet ťažko zr. osôb201100000
Počet ľahko zr. osôb1103310103
Spôsobená hm. škoda v 10€17007287241553250214515423739201750
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom311000100
Počet neh. so zranením211000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.211000000
Počet neh. s hmot. šk.311000100
Počet zranených osôb211000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb211000000
Spôsobená hm. škoda v 10€13113000010000