Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom343985252
Počet neh. so zranením192663011
Počet neh. s usmrtením10010000
Počet neh. s ťaž. zr.20110000
Počet neh. s ľah. zr.162543011
Počet neh. s hmot. šk.333885252
Počet zranených osôb242677011
Počet usmrtených osôb10010000
Počet ťažko zr. osôb20110000
Počet ľahko zr. osôb212557011
Spôsobená hm. škoda v 10€633711626311160156522061035
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom262745251
Počet neh. so zranením121433010
Počet neh. s usmrtením10010000
Počet neh. s ťaž. zr.10100000
Počet neh. s ľah. zr.101323010
Počet neh. s hmot. šk.262745251
Počet zranených osôb171447010
Počet usmrtených osôb10010000
Počet ťažko zr. osôb10100000
Počet ľahko zr. osôb151337010
Spôsobená hm. škoda v 10€600110123801110156522061015
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom41020001
Počet neh. so zranením41020001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.10010000
Počet neh. s ľah. zr.31010001
Počet neh. s hmot. šk.41020001
Počet zranených osôb41020001
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb10010000
Počet ľahko zr. osôb31010001
Spôsobená hm. škoda v 10€651503000020