Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom397458555
Počet neh. so zranením120104223
Počet neh. s usmrtením10000001
Počet neh. s ťaž. zr.10100000
Počet neh. s ľah. zr.100004222
Počet neh. s hmot. šk.397458555
Počet zranených osôb130104224
Počet usmrtených osôb20000002
Počet ťažko zr. osôb10100000
Počet ľahko zr. osôb100004222
Spôsobená hm. škoda v 10€10079226511806051446121015831790
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom366456555
Počet neh. so zranením100102223
Počet neh. s usmrtením10000001
Počet neh. s ťaž. zr.10100000
Počet neh. s ľah. zr.80002222
Počet neh. s hmot. šk.366456555
Počet zranených osôb110102224
Počet usmrtených osôb20000002
Počet ťažko zr. osôb10100000
Počet ľahko zr. osôb80002222
Spôsobená hm. škoda v 10€9988223011806051390121015831790
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom10001000
Počet neh. so zranením10001000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10001000
Počet neh. s hmot. šk.10001000
Počet zranených osôb10001000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10001000
Spôsobená hm. škoda v 10€5000050000