Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom3052443342201
Počet neh. so zranením520100001001
Počet neh. s usmrtením110000000000
Počet neh. s ťaž. zr.210100000000
Počet neh. s ľah. zr.200000001001
Počet neh. s hmot. šk.2952343342201
Počet zranených osôb520100001001
Počet usmrtených osôb110000000000
Počet ťažko zr. osôb210100000000
Počet ľahko zr. osôb200000001001
Spôsobená hm. škoda v 10€54583012001350961685859053502710350
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom2641433341201
Počet neh. so zranením310100000001
Počet neh. s usmrtením110000000000
Počet neh. s ťaž. zr.100100000000
Počet neh. s ľah. zr.100000000001
Počet neh. s hmot. šk.2541333341201
Počet zranených osôb310100000001
Počet usmrtených osôb110000000000
Počet ťažko zr. osôb100100000000
Počet ľahko zr. osôb100000000001
Spôsobená hm. škoda v 10€52171511601350960685859053002710350
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom411010001000
Počet neh. so zranením210000001000
Počet neh. s usmrtením000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.110000000000
Počet neh. s ľah. zr.100000001000
Počet neh. s hmot. šk.411010001000
Počet zranených osôb210000001000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zr. osôb110000000000
Počet ľahko zr. osôb100000001000
Spôsobená hm. škoda v 10€241150400100050000