Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom5710711281612
Počet neh. so zranením1411160032
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.300020010
Počet neh. s ľah. zr.1211150022
Počet neh. s hmot. šk.5510711081612
Počet zranených osôb1711180033
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb300020010
Počet ľahko zr. osôb1411160023
Spôsobená hm. škoda v 10€106793010988502719924209302038
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom5310611181511
Počet neh. so zranením1211150022
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.300020010
Počet neh. s ľah. zr.1011140012
Počet neh. s hmot. šk.5210611081511
Počet zranených osôb1511170023
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb300020010
Počet ľahko zr. osôb1211150013
Spôsobená hm. škoda v 10€105713010980502719924209001968
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom200000011
Počet neh. so zranením100000010
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.100000010
Počet neh. s hmot. šk.200000011
Počet zranených osôb100000010
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb100000010
Spôsobená hm. škoda v 10€1000000003070