Tabuľka č.: 04 - Prehľad nehôd zavinených (ISDN) pod vplyvom alkoholu podľa subjektov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Počet nehôd. Alkohol zistený u vinníka nehody
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom3395234343930444957
Počet neh. so zranením106121915125141514
Počet neh. s usmrtením511011100
Počet neh. s ťaž. zr.2022312343
Počet neh. s ľah. zr.89111612102131312
Počet neh. s hmot. šk.3325133333929434955
Počet zranených osôb137172418135251817
Počet usmrtených osôb611021100
Počet ťažko zr. osôb2322312643
Počet ľahko zr. osôb108142115102181414
Spôsobená hm. škoda v 10€76503171636337656410079545882641195910679
Počet nehôd. Alkohol u vodiča motorového vozidla - vinníka
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom3064826263626444753
Počet neh. so zranením809127103141312
Počet neh. s usmrtením511011100
Počet neh. s ťaž. zr.1421011333
Počet neh. s ľah. zr.69810781131210
Počet neh. s hmot. šk.3024726263625434752
Počet zranených osôb111141710113251615
Počet usmrtených osôb611021100
Počet ťažko zr. osôb1721011633
Počet ľahko zr. osôb8811151081181312
Spôsobená hm. škoda v 10€7516617007600162699988521782641184910571
Počet nehôd. Alkohol u chodca - vinníka
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2434814022
Počet neh. so zranením2024812021
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.601301010
Počet neh. s ľah. zr.1423511011
Počet neh. s hmot. šk.2334714022
Počet zranených osôb2024812021
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb601301010
Počet ľahko zr. osôb1423511011
Spôsobená hm. škoda v 10€99213165295502410110100