Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom519701097661120243326
Počet neh. so zranením1061128151520656
Počet neh. s usmrtením300101001
Počet neh. s ťaž. zr.1926352010
Počet neh. s ľah. zr.86923121017645
Počet neh. s hmot. šk.48967977458114233125
Počet zranených osôb1141430161520856
Počet usmrtených osôb300101001
Počet ťažko zr. osôb1926352010
Počet ľahko zr. osôb921224121017845
Spôsobená hm. škoda v 10€1398531829729624140241887835978450189009651
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom5500020191222
Počet neh. so zranením22000001129
Počet neh. s usmrtením200000200
Počet neh. s ťaž. zr.100000001
Počet neh. s ľah. zr.1900000928
Počet neh. s hmot. šk.5500020191222
Počet zranených osôb280000013312
Počet usmrtených osôb200000200
Počet ťažko zr. osôb100000001
Počet ľahko zr. osôb250000011311
Spôsobená hm. škoda v 10€2860500018009650767511100