Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom16851243317171610
Počet neh. so zranením691614137874
Počet neh. s usmrtením30110001
Počet neh. s ťaž. zr.92051010
Počet neh. s ľah. zr.60161386863
Počet neh. s hmot. šk.1584723321516169
Počet zranených osôb852416178884
Počet usmrtených osôb40210001
Počet ťažko zr. osôb102061010
Počet ľahko zr. osôb712214107873
Spôsobená hm. škoda v 10€607321867021237869258059724439917
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom124322820157175
Počet neh. so zranením60191777244
Počet neh. s usmrtením60112002
Počet neh. s ťaž. zr.133531010
Počet neh. s ľah. zr.49181346233
Počet neh. s hmot. šk.123322720157175
Počet zranených osôb913226913245
Počet usmrtených osôb60112002
Počet ťažko zr. osôb143631010
Počet ľahko zr. osôb712919510233
Spôsobená hm. škoda v 10€739182180518686127108792435064001175