Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom187448285149233620
Počet neh. so zranením55113616310114
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.6200020101
Počet neh. s ľah. zr.498361539113
Počet neh. s hmot. šk.180428265149213619
Počet zranených osôb621137110311124
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb6200020101
Počet ľahko zr. osôb5583718310123
Spôsobená hm. škoda v 10€326541055812232704155441771825374135893283
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom962339121591213
Počet neh. so zranením35811163276
Počet neh. s usmrtením4200000020
Počet neh. s ťaž. zr.4100020001
Počet neh. s ľah. zr.29611153255
Počet neh. s hmot. šk.962339121591213
Počet zranených osôb491011199378
Počet usmrtených osôb4200000020
Počet ťažko zr. osôb5100020002
Počet ľahko zr. osôb40711179356
Spôsobená hm. škoda v 10€59865958515503110500984121210508524996485