Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom230120231926141612
Počet neh. so zranením6728869754
Počet neh. s usmrtením31000011
Počet neh. s ťaž. zr.81320110
Počet neh. s ľah. zr.5927649643
Počet neh. s hmot. šk.217115201823141611
Počet zranených osôb81359610975
Počet usmrtených osôb41000012
Počet ťažko zr. osôb81320110
Počet ľahko zr. osôb69336410853
Spôsobená hm. škoda v 10€5714630991589927784263470556952815
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom12449718185819
Počet neh. so zranením47751011167
Počet neh. s usmrtením72203000
Počet neh. s ťaž. zr.142424011
Počet neh. s ľah. zr.333188166
Počet neh. s hmot. šk.12349717185819
Počet zranených osôb67981220189
Počet usmrtených osôb102206000
Počet ťažko zr. osôb142424011
Počet ľahko zr. osôb43521010178
Spôsobená hm. škoda v 10€5099019555660022809380186143436971