Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd. Miesto: v obci
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom254108178482152621
Počet neh. so zranením9847461342148
Počet neh. s usmrtením202000000
Počet neh. s ťaž. zr.24111130143
Počet neh. s ľah. zr.7838151241116
Počet neh. s hmot. šk.232100167451852318
Počet zranených osôb118555618521710
Počet usmrtených osôb202000000
Počet ťažko zr. osôb24111130143
Počet ľahko zr. osôb9244251551137
Spôsobená hm. škoda v 10€674983803973331170826934799139345183
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
Košický krajKoš0102030405060708
Počet nehôd celkom1020333161911218
Počet neh. so zranením520211107067
Počet neh. s usmrtením502001020
Počet neh. s ťaž. zr.1306041011
Počet neh. s ľah. zr.38016175036
Počet neh. s hmot. šk.1010333161911217
Počet zranených osôb7803811410069
Počet usmrtených osôb805001020
Počet ťažko zr. osôb1608041012
Počet ľahko zr. osôb540251108037
Spôsobená hm. škoda v 10€3792201768311002140741131038135465