Tabuľka č.: 08 - Prehľad nehôd podľa miesta a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Počet nehôd. Miesto: v obci
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2144519168187230297177312254
Počet neh. so zranením60710669556776617598
Počet neh. s usmrtením1533132012
Počet neh. s ťaž. zr.1161996816161824
Počet neh. s ľah. zr.5018660495959515978
Počet neh. s hmot. šk.2014489158180217281164293232
Počet zranených osôb720114856281878390118
Počet usmrtených osôb1734142012
Počet ťažko zr. osôb12219106818191824
Počet ľahko zr. osôb5819271556967647192
Spôsobená hm. škoda v 10€54434113985360732326545714687093350356433067498
Počet nehôd. Miesto: mimo obec
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom9265512496124110133182102
Počet neh. so zranením3672260354742545552
Počet neh. s usmrtením3626476425
Počet neh. s ťaž. zr.8211341410131413
Počet neh. s ľah. zr.2901949293332444638
Počet neh. s hmot. šk.9235512396123110133182101
Počet zranených osôb5402891496760838478
Počet usmrtených osôb43264107428
Počet ťažko zr. osôb9411451412151716
Počet ľahko zr. osôb4032571404341646554
Spôsobená hm. škoda v 10€4940942860573918598655099085050690908865437922