Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1700020609
Počet neh. so zranením400000301
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.400000301
Počet neh. s hmot. šk.1700020609
Počet zranených osôb500000401
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb500000401
Spôsobená hm. škoda v 10€87200002300406004430
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom600000105
Počet neh. so zranením200000101
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.200000101
Počet neh. s hmot. šk.600000105
Počet zranených osôb200000101
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb200000101
Spôsobená hm. škoda v 10€52300000070004530
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom17000001151
Počet neh. so zranením500000140
Počet neh. s usmrtením100000100
Počet neh. s ťaž. zr.100000010
Počet neh. s ľah. zr.300000030
Počet neh. s hmot. šk.16000001141
Počet zranených osôb600000150
Počet usmrtených osôb100000100
Počet ťažko zr. osôb100000010
Počet ľahko zr. osôb400000040
Spôsobená hm. škoda v 10€79550000050785550
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom200000002
Počet neh. so zranením100000001
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.100000001
Počet neh. s hmot. šk.200000002
Počet zranených osôb300000003
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb300000003
Spôsobená hm. škoda v 10€6000000000600
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2319139000
Počet neh. so zranením804112000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.804112000
Počet neh. s hmot. šk.2218139000
Počet zranených osôb804112000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb804112000
Spôsobená hm. škoda v 10€114531203623101013605340000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1894157332236000
Počet neh. so zranením589218713000
Počet neh. s usmrtením200101000
Počet neh. s ťaž. zr.1526142000
Počet neh. s ľah. zr.427166310000
Počet neh. s hmot. šk.1733948332033000
Počet zranených osôb609238713000
Počet usmrtených osôb200101000
Počet ťažko zr. osôb1526142000
Počet ľahko zr. osôb437176310000
Spôsobená hm. škoda v 10€689679012198157781988222477000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2852739383554342830
Počet neh. so zranením502367512312
Počet neh. s usmrtením200000101
Počet neh. s ťaž. zr.400210001
Počet neh. s ľah. zr.452356511310
Počet neh. s hmot. šk.2742637363452332729
Počet zranených osôb585377515313
Počet usmrtených osôb200000101
Počet ťažko zr. osôb400210001
Počet ľahko zr. osôb525356514311
Spôsobená hm. škoda v 10€61216906560714923748655199241797010941
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom100000100
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.100000100
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1000000010000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom34144121021
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.33144120021
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€421710011531010026420750200