Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom124003320
Počet neh. so zranením31000110
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.11000000
Počet neh. s ľah. zr.31000110
Počet neh. s hmot. šk.124003320
Počet zranených osôb42000110
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb11000000
Počet ľahko zr. osôb31000110
Spôsobená hm. škoda v 10€75001250002910129020500
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom57141594492
Počet neh. so zranením3381053412
Počet neh. s usmrtením30001002
Počet neh. s ťaž. zr.71321000
Počet neh. s ľah. zr.288933410
Počet neh. s hmot. šk.56141594392
Počet zranených osôb53171775412
Počet usmrtených osôb30001002
Počet ťažko zr. osôb81421000
Počet ľahko zr. osôb42161353410
Spôsobená hm. škoda v 10€43818223851347228658902113540455
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom7018111212494
Počet neh. so zranením4014567233
Počet neh. s usmrtením30011001
Počet neh. s ťaž. zr.41021000
Počet neh. s ľah. zr.3613555233
Počet neh. s hmot. šk.671891211494
Počet zranených osôb582081011234
Počet usmrtených osôb30011001
Počet ťažko zr. osôb51031000
Počet ľahko zr. osôb5019869233
Spôsobená hm. škoda v 10€29273579129158730768220901240825
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom501112112194
Počet neh. so zranením245841042
Počet neh. s usmrtením10100000
Počet neh. s ťaž. zr.71130020
Počet neh. s ľah. zr.175611022
Počet neh. s hmot. šk.491112112193
Počet zranených osôb287842052
Počet usmrtených osôb10100000
Počet ťažko zr. osôb71130020
Počet ľahko zr. osôb206612032
Spôsobená hm. škoda v 10€301923366181003355100010003169202
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom8226141710933
Počet neh. so zranením287852321
Počet neh. s usmrtením20110000
Počet neh. s ťaž. zr.31110000
Počet neh. s ľah. zr.247632321
Počet neh. s hmot. šk.762214169933
Počet zranených osôb3210952321
Počet usmrtených osôb30210000
Počet ťažko zr. osôb31110000
Počet ľahko zr. osôb269632321
Spôsobená hm. škoda v 10€218196697543658902055491740510
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom2110041312
Počet neh. so zranením10001000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10001000
Počet neh. s hmot. šk.2110041312
Počet zranených osôb10001000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10001000
Spôsobená hm. škoda v 10€2048986056260240100100