Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom29904070504
Počet neh. so zranením3100000101
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.3100000101
Počet neh. s hmot. šk.29904070504
Počet zranených osôb3100000101
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb3100000101
Spôsobená hm. škoda v 10€14790367502110039250380501275
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom66155170431138
Počet neh. so zranením34625033195
Počet neh. s usmrtením3100000020
Počet neh. s ťaž. zr.4200020000
Počet neh. s ľah. zr.29425023175
Počet neh. s hmot. šk.63155150431137
Počet zranených osôb40726063295
Počet usmrtených osôb3100000020
Počet ťažko zr. osôb4200020000
Počet ľahko zr. osôb33426043275
Spôsobená hm. škoda v 10€2076543102300230603050351045024492390
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom38702463619
Počet neh. so zranením16301132204
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.3000010002
Počet neh. s ľah. zr.14301132202
Počet neh. s hmot. šk.38702463619
Počet zranených osôb21401142306
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb4000010003
Počet ľahko zr. osôb17401132303
Spôsobená hm. škoda v 10€18403694001701874274549020791503955
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom409011113933
Počet neh. so zranením14300141410
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.2000010100
Počet neh. s ľah. zr.11200131310
Počet neh. s hmot. šk.399011113833
Počet zranených osôb23300167420
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb2000010100
Počet ľahko zr. osôb20200157320
Spôsobená hm. škoda v 10€279082121018010366218400122712701038
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom7919591337266
Počet neh. so zranením20421010480
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.1100000000
Počet neh. s ľah. zr.18221010480
Počet neh. s hmot. šk.7718591336266
Počet zranených osôb21421020480
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb1100000000
Počet ľahko zr. osôb19221020480
Spôsobená hm. škoda v 10€890325484439031705055558901929960
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom1000000100
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.1000000100
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€150000001500
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom30814042353
Počet neh. so zranením3200010000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.3200010000
Počet neh. s hmot. šk.29714042353
Počet zranených osôb3200010000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb3200010000
Spôsobená hm. škoda v 10€173554930145013180360290150