Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom1310000003
Počet neh. so zranením21000001
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.21000001
Počet neh. s hmot. šk.1310000003
Počet zranených osôb32000001
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb32000001
Spôsobená hm. škoda v 10€49553785000001170
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom72367118163
Počet neh. so zranením2810454140
Počet neh. s usmrtením51201010
Počet neh. s ťaž. zr.41110010
Počet neh. s ľah. zr.218243130
Počet neh. s hmot. šk.72367118163
Počet zranených osôb3613565160
Počet usmrtených osôb61202010
Počet ťažko zr. osôb41110010
Počet ľahko zr. osôb2611253140
Spôsobená hm. škoda v 10€2281912146288316553420102560145
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom377348159
Počet neh. so zranením183134034
Počet neh. s usmrtením10001000
Počet neh. s ťaž. zr.71112011
Počet neh. s ľah. zr.132023033
Počet neh. s hmot. šk.367338159
Počet zranených osôb233137045
Počet usmrtených osôb10001000
Počet ťažko zr. osôb71112011
Počet ľahko zr. osôb152024034
Spôsobená hm. škoda v 10€138613090100158040803025902490
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom45143112186
Počet neh. so zranením202261144
Počet neh. s usmrtením32000001
Počet neh. s ťaž. zr.30210000
Počet neh. s ľah. zr.161151143
Počet neh. s hmot. šk.45143112186
Počet zranených osôb273471156
Počet usmrtených osôb42000002
Počet ťažko zr. osôb30210000
Počet ľahko zr. osôb201261154
Spôsobená hm. škoda v 10€22782898030502370160090036332249
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom15988169231409
Počet neh. so zranením44186211502
Počet neh. s usmrtením10001000
Počet neh. s ťaž. zr.81312100
Počet neh. s ľah. zr.38174110402
Počet neh. s hmot. šk.14683138201408
Počet zranených osôb57227217702
Počet usmrtených osôb30003000
Počet ťažko zr. osôb81312100
Počet ľahko zr. osôb46214112602
Spôsobená hm. škoda v 10€390992150540653884418501603707
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom30101100
Počet neh. so zranením10000100
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.10000100
Počet neh. s hmot. šk.30101100
Počet zranených osôb10000100
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb10000100
Spôsobená hm. škoda v 10€20700150007050000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom2514022151
Počet neh. so zranením11000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.11000000
Počet neh. s hmot. šk.2514022151
Počet zranených osôb11000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb11000000
Spôsobená hm. škoda v 10€2550104006555110125525