Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom17320001100100
Počet neh. so zranením301000200000
Počet neh. s usmrtením000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000000
Počet neh. s ľah. zr.301000200000
Počet neh. s hmot. šk.17320001100100
Počet zranených osôb401000300000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000000
Počet ľahko zr. osôb401000300000
Spôsobená hm. škoda v 10€2276517701800000187650043000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
Počet neh. so zranením000000000000
Počet neh. s usmrtením000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000000
Počet zranených osôb000000000000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom12422519131161861743
Počet neh. so zranením45413234115831
Počet neh. s usmrtením300101000100
Počet neh. s ťaž. zr.1300111131410
Počet neh. s ľah. zr.3441211494521
Počet neh. s hmot. šk.12122519131161661643
Počet zranených osôb594142371651331
Počet usmrtených osôb300101000100
Počet ťažko zr. osôb1600111131710
Počet ľahko zr. osôb40412116134521
Spôsobená hm. škoda v 10€8362110720890206856685175302165655513861125533502400
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom39721510442013
Počet neh. so zranením1841600120013
Počet neh. s usmrtením310000010010
Počet neh. s ťaž. zr.530100000001
Počet neh. s ľah. zr.1101500110003
Počet neh. s hmot. šk.36721210442013
Počet zranených osôb2141600220024
Počet usmrtených osôb410000010020
Počet ťažko zr. osôb530100000001
Počet ľahko zr. osôb1201500210003
Spôsobená hm. škoda v 10€1419818121016355500800155013500702110
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom48151735245321
Počet neh. so zranením1951221215000
Počet neh. s usmrtením110000000000
Počet neh. s ťaž. zr.300200001000
Počet neh. s ľah. zr.1541021214000
Počet neh. s hmot. šk.45151635243321
Počet zranených osôb2372221225000
Počet usmrtených osôb110000000000
Počet ťažko zr. osôb300200001000
Počet ľahko zr. osôb1962021224000
Spôsobená hm. škoda v 10€9665353145014281300345500120026036125040
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
Počet neh. so zranením000000000000
Počet neh. s usmrtením000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000000
Počet zranených osôb000000000000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom000000000000
Počet neh. so zranením000000000000
Počet neh. s usmrtením000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000000
Počet zranených osôb000000000000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom1426332521210146403
Počet neh. so zranením3090612340203
Počet neh. s usmrtením100100000000
Počet neh. s ťaž. zr.400200020000
Počet neh. s ľah. zr.2690412320203
Počet neh. s hmot. šk.137633232109146403
Počet zranených osôb37100712380303
Počet usmrtených osôb100100000000
Počet ťažko zr. osôb500200030000
Počet ľahko zr. osôb31100412350303
Spôsobená hm. škoda v 10€384642181540053483115431310275538105420910
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom100000010000
Počet neh. so zranením000000000000
Počet neh. s usmrtením000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000000
Počet neh. s hmot. šk.100000010000
Počet zranených osôb000000000000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€5000000005000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
Počet nehôd celkom3691920581100
Počet neh. so zranením310010001000
Počet neh. s usmrtením000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.110000000000
Počet neh. s ľah. zr.200010001000
Počet neh. s hmot. šk.3481910581100
Počet zranených osôb310010001000
Počet usmrtených osôb000000000000
Počet ťažko zr. osôb110000000000
Počet ľahko zr. osôb200010001000
Spôsobená hm. škoda v 10€29301160205755002705053005000