Tabuľka č.: 09 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a následku za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom00000000000000
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000000000
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom10000000000100
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.10000000000100
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€500000000000050000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom1212025710160084191614
Počet neh. so zranením5411214660032955
Počet neh. s usmrtením40001010001100
Počet neh. s ťaž. zr.164002110000224
Počet neh. s ľah. zr.429213640031742
Počet neh. s hmot. šk.1202025710160084191613
Počet zranených osôb791721108600321587
Počet usmrtených osôb40001010001100
Počet ťažko zr. osôb185002110000234
Počet ľahko zr. osôb57122177400311253
Spôsobená hm. škoda v 10€632761334835162069251130546980016351660901568526183
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom251022102733220
Počet neh. so zranením151011001612110
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.40000000110110
Počet neh. s ľah. zr.131011001512100
Počet neh. s hmot. šk.231022102633210
Počet zranených osôb262011001854310
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb70000000140110
Počet ľahko zr. osôb192011001714200
Spôsobená hm. škoda v 10€1277050003250540450006050031017201360300
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom456022133262558
Počet neh. so zranením195011011030403
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.41011000000001
Počet neh. s ľah. zr.174001011030403
Počet neh. s hmot. šk.434022133262558
Počet zranených osôb265012051030405
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb41011000000001
Počet ľahko zr. osôb224001051030404
Spôsobená hm. škoda v 10€1475711700705450400165058075112261210190015903125
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom00000000000000
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000000000
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom00000000000000
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000000000
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom801849231430241353
Počet neh. so zranením226050030012410
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.50000000012110
Počet neh. s ľah. zr.186050030000310
Počet neh. s hmot. šk.731647231330231253
Počet zranených osôb2960100040012420
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb50000000012110
Počet ľahko zr. osôb2460100040000310
Spôsobená hm. škoda v 10€10142250565415708088014013200607501277425220
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom20100010000000
Počet neh. so zranením00000000000000
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000000000
Počet neh. s hmot. šk.20100010000000
Počet zranených osôb00000000000000
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb00000000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€601060000010000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
Počet nehôd celkom367032240041625
Počet neh. so zranením50000000011210
Počet neh. s usmrtením00000000000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000000000
Počet neh. s ľah. zr.50000000011210
Počet neh. s hmot. šk.357032240041525
Počet zranených osôb60000000011310
Počet usmrtených osôb00000000000000
Počet ťažko zr. osôb00000000000000
Počet ľahko zr. osôb60000000011310
Spôsobená hm. škoda v 10€2079465024010016230001053066068165