Tabuľka č.: 10 - Prehľad nehôd podľa miesta a zavinenia za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN). Miesto: v obci
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom519701097661120243326
zavinenie nezistené101000000
- z toho alkohol000000000
vodičom motorového vozidla46056956356111233125
- z toho alkohol4469967223
vodičom nemotorového vozidla310001010
- z toho alkohol000000000
chodcom1022411000
- z toho alkohol110000000
zamestnancom SŽD000000000
- z toho alkohol000000000
iným účastníkom cestnej premávky200020000
- z toho alkohol000000000
závadou komunikácie2092612000
- z toho alkohol000000000
technickou závadou vozidla000000000
- z toho alkohol000000000
lesnou zverou a domácimi zvieratami000000000
- z toho alkohol000000000
iné zavinenie2029114111
- z toho alkohol201000100
odrazeným kameňom300201000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd podľa zavinenia (ŠEDN). Miesto: mimo obec
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom5500020191222
zavinenie nezistené000000000
- z toho alkohol000000000
vodičom motorového vozidla480001018920
- z toho alkohol400000211
vodičom nemotorového vozidla100000100
- z toho alkohol100000100
chodcom000000000
- z toho alkohol000000000
zamestnancom SŽD000000000
- z toho alkohol000000000
iným účastníkom cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
závadou komunikácie000000000
- z toho alkohol000000000
technickou závadou vozidla000000000
- z toho alkohol000000000
lesnou zverou a domácimi zvieratami000000000
- z toho alkohol000000000
iné zavinenie200010010
- z toho alkohol000000000
odrazeným kameňom400000022
- z toho alkohol000000000