Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom1700020609
porušenie povinnosti vodiča900010305
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy300000102
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100000100
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom600000105
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy200000002
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100000100
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000001
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100000001
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom17000001151
porušenie povinnosti vodiča500000050
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy600000150
- z toho alkohol100000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti100000001
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami200000020
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100000010
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom200000002
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000001
- z toho alkohol100000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100000001
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom2319139000
porušenie povinnosti vodiča202000000
- z toho alkohol101000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti310011000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku1204125000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch202000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie200002000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom1894157332236000
porušenie povinnosti vodiča6711289811000
- z toho alkohol1325222000
nedovolená rýchlosť jazdy2213459000
- z toho alkohol301200000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky942021000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti823120000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku622101000
- z toho alkohol110000000
nesprávne otáčanie a cúvanie200200000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1325312000
- z toho alkohol211000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1342115000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy300300000
- z toho alkohol100100000
nesprávne odbočovanie722111000
- z toho alkohol110000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom2852739383554342830
porušenie povinnosti vodiča75319116157104
- z toho alkohol1201242111
nedovolená rýchlosť jazdy3423405758
- z toho alkohol510100102
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky811031200
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti72125101523313
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku2524022546
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie2145313311
- z toho alkohol210000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch902221101
- z toho alkohol100000100
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami910200033
- z toho alkohol100100000
nesprávny spôsob jazdy500110300
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie600010122
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom100000100
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000100
- z toho alkohol100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Bratislavský krajBra0102030405060708
celkom34144121021
porušenie povinnosti vodiča400101020
- z toho alkohol100000010
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti23142016000
- z toho alkohol100001000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie500013001
- z toho alkohol100001000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000