Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom124003320
porušenie povinnosti vodiča63000120
- z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy40003100
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
- z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami10000100
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
- z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
- z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom57141594492
porušenie povinnosti vodiča205543210
- z toho alkohol20100010
nedovolená rýchlosť jazdy82220011
- z toho alkohol10010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky41000030
- z toho alkohol10000010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti10010000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku81410110
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie10001000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch21000100
- z toho alkohol11000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami41110010
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy10000010
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie41200010
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom7018111212494
porušenie povinnosti vodiča185541111
- z toho alkohol50201011
nedovolená rýchlosť jazdy188114121
- z toho alkohol10001000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky40010021
- z toho alkohol10000010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti10001000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku92121021
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie10001000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch30011010
- z toho alkohol10010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami30010110
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy50310100
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie10001000
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom501112112194
porušenie povinnosti vodiča80340010
- z toho alkohol40130000
nedovolená rýchlosť jazdy102420020
- z toho alkohol10100000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky42000020
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti20011000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku20011000
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie20000011
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch41110001
- z toho alkohol20010001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami50100112
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy53100010
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie31020000
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
- z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
- z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
- z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
- z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom8226141710933
porušenie povinnosti vodiča236463301
- z toho alkohol30111000
nedovolená rýchlosť jazdy113510200
- z toho alkohol30210000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky75000011
- z toho alkohol10000010
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti71024000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku105031100
- z toho alkohol10001000
nesprávne otáčanie a cúvanie71111300
- z toho alkohol20001100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch21100000
- z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami32100000
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy20011000
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie50210020
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom00000000
porušenie povinnosti vodiča00000000
- z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
- z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie00000000
- z toho alkohol00000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Trnavský krajTrn01020304050607
celkom2110041312
porušenie povinnosti vodiča54010000
- z toho alkohol00000000
nedovolená rýchlosť jazdy31001100
- z toho alkohol21000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky52000012
- z toho alkohol00000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti40020200
- z toho alkohol00000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne otáčanie a cúvanie22000000
- z toho alkohol00000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000
- z toho alkohol00000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávny spôsob jazdy00000000
- z toho alkohol00000000
nesprávne odbočovanie11000000
- z toho alkohol00000000