Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom29904070504
porušenie povinnosti vodiča5101030000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy21603040404
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom66155170431138
porušenie povinnosti vodiča7013002001
- z toho alkohol2001000001
nedovolená rýchlosť jazdy15513010113
- z toho alkohol2101000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky4201000001
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2010000001
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku6102001011
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch10203010040
- z toho alkohol2001010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami3000000030
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy1000000010
- z toho alkohol1000000010
nesprávne odbočovanie2100010000
- z toho alkohol1100000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom38702463619
porušenie povinnosti vodiča9101002104
- z toho alkohol2100000001
nedovolená rýchlosť jazdy16401410204
- z toho alkohol3100000200
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku3000011100
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1000010000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1000010000
- z toho alkohol1000010000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1000000100
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy2000010010
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie2100000100
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom409011113933
porušenie povinnosti vodiča11200012411
- z toho alkohol1100000000
nedovolená rýchlosť jazdy12400041201
- z toho alkohol5200021000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2101000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti2000000200
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku1000010000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch3100110000
- z toho alkohol3100110000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy2000010001
- z toho alkohol1000010000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom0000000000
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom7919591337266
porušenie povinnosti vodiča316240024103
- z toho alkohol2000000020
nedovolená rýchlosť jazdy12211121121
- z toho alkohol1000000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti5000000041
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku5121000100
- z toho alkohol1100000000
nesprávne otáčanie a cúvanie9302010030
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch9301000140
- z toho alkohol2100000010
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy1000000010
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom1000000100
porušenie povinnosti vodiča0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedovolená rýchlosť jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1000000100
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Trenčianský krajTre010203040506070809
celkom30814042353
porušenie povinnosti vodiča16414030202
- z toho alkohol2000020000
nedovolená rýchlosť jazdy1000001000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky0000000000
- z toho alkohol0000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti6000001140
- z toho alkohol0000000000
nesprávna jazda cez križovatku0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie7400010011
- z toho alkohol0000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch0000000000
- z toho alkohol0000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávny spôsob jazdy0000000000
- z toho alkohol0000000000
nesprávne odbočovanie0000000000
- z toho alkohol0000000000