Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Žilinský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom17320001100100
porušenie povinnosti vodiča711000500000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy220000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky400000300100
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami101000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy100000100000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom12422519131161861743
porušenie povinnosti vodiča3041262171501
- z toho alkohol400010110001
nedovolená rýchlosť jazdy1821220021611
- z toho alkohol100100000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky2051630320000
- z toho alkohol101000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku722001100001
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000000100
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch700000024100
- z toho alkohol100000001000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1520304030210
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy510300010000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom39721510442013
porušenie povinnosti vodiča610200001002
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy721100010011
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1420700311000
- z toho alkohol110000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti100010000000
- z toho alkohol100010000000
nesprávna jazda cez križovatku210100000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch411200000000
- z toho alkohol110000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy200000110000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom48151735245321
porušenie povinnosti vodiča1641200222210
- z toho alkohol400100010200
nedovolená rýchlosť jazdy1380111001100
- z toho alkohol200011000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky710020021010
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku110000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100100000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch200001001000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy210001000000
- z toho alkohol110000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom000000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom1426332521210146403
porušenie povinnosti vodiča47232513444100
- z toho alkohol721001201000
nedovolená rýchlosť jazdy1130401001002
- z toho alkohol200200000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky43250803330100
- z toho alkohol100001000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti300001020000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku630000110100
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie701102110100
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch820210110001
- z toho alkohol100010000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami640100010000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy310100001000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom100000010000
porušenie povinnosti vodiča000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100000010000
- z toho alkohol100000010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Žilinský krajŽil0102030405060708091011
celkom3691920581100
porušenie povinnosti vodiča1421410050100
- z toho alkohol100000010000
nedovolená rýchlosť jazdy220000000000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1040200301000
- z toho alkohol000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti100000100000
- z toho alkohol000000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie800310130000
- z toho alkohol000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000000
- z toho alkohol000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000000
- z toho alkohol000000000000
nesprávne odbočovanie000000000000
- z toho alkohol000000000000