Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Prešovský kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom166000307000000
porušenie povinnosti vodiča61000203000000
- z toho alkohol00000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy32000001000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky10000001000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne odbočovanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom00000000000000
porušenie povinnosti vodiča00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne odbočovanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom163261261311019881761819
porušenie povinnosti vodiča376237203124232
- z toho alkohol52000000011001
nedovolená rýchlosť jazdy447512107226155
- z toho alkohol42100000000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky20000000100010
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti60011000010021
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku84100100200000
- z toho alkohol10100000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie11000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch50000000110003
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami102001201111100
- z toho alkohol21000000010000
nesprávny spôsob jazdy70101001010021
- z toho alkohol20001000010000
nesprávne odbočovanie42000001000001
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom3942492211000104
porušenie povinnosti vodiča72031010000000
- z toho alkohol41021000000000
nedovolená rýchlosť jazdy161116104000101
- z toho alkohol10000001000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku20000001000001
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch10001000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami10000001000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy20000000000002
- z toho alkohol10000000000001
nesprávne odbočovanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom66761800142210259
porušenie povinnosti vodiča160202005013012
- z toho alkohol60101002001010
nedovolená rýchlosť jazdy244104006203004
- z toho alkohol10000000000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti10000000000010
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie10001000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch31000001000001
- z toho alkohol20000001000001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami11000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy61010002011000
- z toho alkohol10000001000000
nesprávne odbočovanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom00000000000000
porušenie povinnosti vodiča00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne odbočovanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom00000000000000
porušenie povinnosti vodiča00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne odbočovanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom1425883125032437217
porušenie povinnosti vodiča57222252014112105
- z toho alkohol73010001001001
nedovolená rýchlosť jazdy1812110102100000
- z toho alkohol31100100000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky21001000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti40002000001100
- z toho alkohol10001000000000
nesprávna jazda cez križovatku115100004100000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie80200105000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch104002002002000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami55000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy71001103000010
- z toho alkohol20000101000000
nesprávne odbočovanie85000000021000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom10100000000000
porušenie povinnosti vodiča00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedovolená rýchlosť jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie10100000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne odbočovanie00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Prešovský krajPre01020304050607080910111213
celkom67139330124014234
porušenie povinnosti vodiča4393300018012133
- z toho alkohol40010002001000
nedovolená rýchlosť jazdy30001001001000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti51002010000100
- z toho alkohol10000010000000
nesprávna jazda cez križovatku00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie143600004001000
- z toho alkohol00000000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávny spôsob jazdy00000000000000
- z toho alkohol00000000000000
nesprávne odbočovanie10000001000000
- z toho alkohol00000000000000