Tabuľka č.: 12 - Prehľad nehôd podľa druhu komunikácie a hlavnej príčiny (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Košický kraj

Počet nehôd. Druh: diaľnica
Košický krajKoš0102030405060708
celkom101000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy101000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: rýchlostná cesta
Košický krajKoš0102030405060708
celkom000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta I. triedy
Košický krajKoš0102030405060708
celkom50012010151012
porušenie povinnosti vodiča902021004
- z toho alkohol200000002
nedovolená rýchlosť jazdy1401037003
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky302000001
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti101000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku602013000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch400001102
- z toho alkohol100000001
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami401030000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy201000001
- z toho alkohol100000001
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta II. triedy
Košický krajKoš0102030405060708
celkom520117940165
porušenie povinnosti vodiča1602242033
- z toho alkohol902130003
nedovolená rýchlosť jazdy1404231040
- z toho alkohol100010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky402000020
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti100010000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku200000011
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch501101020
- z toho alkohol100000010
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy201000010
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie100000010
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: cesta III. triedy
Košický krajKoš0102030405060708
celkom5801711374106
porušenie povinnosti vodiča1504033023
- z toho alkohol700021013
nedovolená rýchlosť jazdy2005063150
- z toho alkohol601011120
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky604000011
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie100000010
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch200000011
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100010000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy402000101
- z toho alkohol101000000
nesprávne odbočovanie200010100
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: uzol (- križovatka sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Košický krajKoš0102030405060708
celkom16160000000
porušenie povinnosti vodiča330000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy110000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky660000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku330000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie330000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia sledovaná (hl.m.Bratislava, Košice)
Košický krajKoš0102030405060708
celkom55550000000
porušenie povinnosti vodiča19190000000
- z toho alkohol440000000
nedovolená rýchlosť jazdy220000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky440000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti220000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch880000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami770000000
- z toho alkohol110000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie330000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia nesledovaná
Košický krajKoš0102030405060708
celkom82235315121914
porušenie povinnosti vodiča32103167032
- z toho alkohol813013000
nedovolená rýchlosť jazdy510020101
- z toho alkohol200010001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky411000002
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti550000000
- z toho alkohol110000000
nesprávna jazda cez križovatku521011000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie1010041022
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch1220202024
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami300011001
- z toho alkohol100010000
nesprávny spôsob jazdy200000002
- z toho alkohol100000001
nesprávne odbočovanie110000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty
Košický krajKoš0102030405060708
celkom000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Počet nehôd. Druh: komunikácia účelová - ostatné (parkoviská, príjazdy k továrňam, pieskovňam, skladom a pod.)
Košický krajKoš0102030405060708
celkom421440172032
porušenie povinnosti vodiča1881061020
- z toho alkohol310001010
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky201000010
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti420010001
- z toho alkohol110000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie16220101001
- z toho alkohol100010000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy220000000
- z toho alkohol110000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000