Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Počet nehôd. Druh: priamy úsek
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom4135476674385262933
Počet neh. so zranením7981813911866
Počet neh. s usmrtením400101101
Počet neh. s ťaž. zr.1424331010
Počet neh. s ľah. zr.636151069755
Počet neh. s hmot. šk.3905268654080252832
Počet zranených osôb89112014911879
Počet usmrtených osôb400101101
Počet ťažko zr. osôb1424331010
Počet ľahko zr. osôb719161069768
Spôsobená hm. škoda v 10€92974103491424711409105021334576111074014771
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1401114151
Počet neh. so zranením201001000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.201001000
Počet neh. s hmot. šk.1300114151
Počet zranených osôb201001000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb201001000
Spôsobená hm. škoda v 10€108150050260832530209060
Počet nehôd. Druh: zákruta
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom3945487533
Počet neh. so zranením800111401
Počet neh. s usmrtením100000100
Počet neh. s ťaž. zr.100010000
Počet neh. s ľah. zr.600101301
Počet neh. s hmot. šk.3945487533
Počet zranených osôb1100111701
Počet usmrtených osôb100000100
Počet ťažko zr. osôb100010000
Počet ľahko zr. osôb900101601
Spôsobená hm. škoda v 10€207122357261010354510509020008102300
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom41513325643
Počet neh. so zranením1607112203
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.302000001
Počet neh. s ľah. zr.1305112202
Počet neh. s hmot. šk.39512324643
Počet zranených osôb1607112203
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb302000001
Počet ľahko zr. osôb1305112202
Spôsobená hm. škoda v 10€228004730634314701310312829347352150
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom657131918548
Počet neh. so zranením2332045315
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.200011000
Počet neh. s ľah. zr.2132034315
Počet neh. s hmot. šk.616111918538
Počet zranených osôb2432045415
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb200011000
Počet ľahko zr. osôb2232034415
Spôsobená hm. škoda v 10€2020786156246024765940157622001470
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom101000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.101000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€8000800000000