Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Počet nehôd. Druh: priamy úsek
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom1724728392313148
Počet neh. so zranením7117171410445
Počet neh. s usmrtením50111002
Počet neh. s ťaž. zr.165352010
Počet neh. s ľah. zr.59161599433
Počet neh. s hmot. šk.1644626382112147
Počet zranených osôb8825201713445
Počet usmrtených osôb50111002
Počet ťažko zr. osôb175452010
Počet ľahko zr. osôb6620151110433
Spôsobená hm. škoda v 10€9291327047272801677511735338156601035
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom2811252332
Počet neh. so zranením105120002
Počet neh. s usmrtením10010000
Počet neh. s ťaž. zr.20110000
Počet neh. s ľah. zr.85010002
Počet neh. s hmot. šk.2811252332
Počet zranených osôb179150002
Počet usmrtených osôb10010000
Počet ťažko zr. osôb30120000
Počet ľahko zr. osôb139020002
Spôsobená hm. škoda v 10€122406260130018204601190610600
Počet nehôd. Druh: zákruta
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom309523281
Počet neh. so zranením156221040
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.156221040
Počet neh. s hmot. šk.298523281
Počet zranených osôb228324050
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb228324050
Spôsobená hm. škoda v 10€11227350032504801300220246215
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom308832432
Počet neh. so zranením216612411
Počet neh. s usmrtením30101001
Počet neh. s ťaž. zr.20110000
Počet neh. s ľah. zr.176401411
Počet neh. s hmot. šk.286832432
Počet zranených osôb33101312412
Počet usmrtených osôb40201001
Počet ťažko zr. osôb20110000
Počet ľahko zr. osôb27101001411
Spôsobená hm. škoda v 10€11238279352852000332216390222
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom212921151
Počet neh. so zranením111511120
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.20010010
Počet neh. s ľah. zr.91501110
Počet neh. s hmot. šk.212921151
Počet zranených osôb154512120
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb20010010
Počet ľahko zr. osôb134502110
Spôsobená hm. škoda v 10€56924752808107400151717170
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
Trnavský krajTrn01020304050607
Počet nehôd celkom32001000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.32001000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€53016000370000