Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Počet nehôd. Druh: priamy úsek
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom156417231138163413
Počet neh. so zranením4211131524105
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.7300020101
Počet neh. s ľah. zr.368131423104
Počet neh. s hmot. šk.153407221138153413
Počet zranených osôb5512131885116
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb7300020101
Počet ľahko zr. osôb478131684115
Spôsobená hm. škoda v 10€52235145681880347410195318895480641242525
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom22601222315
Počet neh. so zranením10200111113
Počet neh. s usmrtením1100000000
Počet neh. s ťaž. zr.2000010001
Počet neh. s ľah. zr.7100101112
Počet neh. s hmot. šk.22601222315
Počet zranených osôb11200111114
Počet usmrtených osôb1100000000
Počet ťažko zr. osôb3000010002
Počet ľahko zr. osôb7100101112
Spôsobená hm. škoda v 10€70749900307542301754003004195
Počet nehôd. Druh: zákruta
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom449042130358
Počet neh. so zranením6201020010
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.6201020010
Počet neh. s hmot. šk.449042130358
Počet zranených osôb8301030010
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb8301030010
Spôsobená hm. škoda v 10€153832820038075065650171010302128
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom18413022141
Počet neh. so zranením13313011130
Počet neh. s usmrtením2100000010
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.11213011120
Počet neh. s hmot. šk.16312022141
Počet zranených osôb15314011230
Počet usmrtených osôb2100000010
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb13214011220
Spôsobená hm. škoda v 10€7849515100100002030325059034420
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom35534152744
Počet neh. so zranením18120032631
Počet neh. s usmrtením1000000010
Počet neh. s ťaž. zr.1000010000
Počet neh. s ľah. zr.17120032621
Počet neh. s hmot. šk.34534152644
Počet zranených osôb21120062631
Počet usmrtených osôb1000000010
Počet ťažko zr. osôb1000010000
Počet ľahko zr. osôb19120052621
Spôsobená hm. škoda v 10€935811807938605403240715910290830
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom0000000000
Počet neh. so zranením0000000000
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.0000000000
Počet neh. s hmot. šk.0000000000
Počet zranených osôb0000000000
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb0000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€0000000000
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
Trenčianský krajTre010203040506070809
Počet nehôd celkom3001000101
Počet neh. so zranením1000000001
Počet neh. s usmrtením0000000000
Počet neh. s ťaž. zr.0000000000
Počet neh. s ľah. zr.1000000001
Počet neh. s hmot. šk.2001000100
Počet zranených osôb1000000001
Počet usmrtených osôb0000000000
Počet ťažko zr. osôb0000000000
Počet ľahko zr. osôb1000000001
Spôsobená hm. škoda v 10€420002000040000