Tabuľka č.: 13 - Prehľad nehôd podľa smerových pomerov a následkov za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Počet nehôd. Druh: priamy úsek
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom245131142626141420
Počet neh. so zranením732651012785
Počet neh. s usmrtením82103011
Počet neh. s ťaž. zr.162434120
Počet neh. s ľah. zr.5722279674
Počet neh. s hmot. šk.236127132425141419
Počet zranených osôb9530711229106
Počet usmrtených osôb122106012
Počet ťažko zr. osôb162434120
Počet ľahko zr. osôb67262812874
Spôsobená hm. škoda v 10€6169331389661824266931469048954744
Počet nehôd. Druh: priamy úsek pre prejazd zákrutou (do vzdialenosti cca 100m od optického konca zákruty)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom168213020
Počet neh. so zranením81213010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.31200000
Počet neh. s ľah. zr.60113010
Počet neh. s hmot. šk.168213020
Počet zranených osôb111413020
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb31200000
Počet ľahko zr. osôb80213020
Spôsobená hm. škoda v 10€9590379018505001220022300
Počet nehôd. Druh: zákruta
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom44160681310
Počet neh. so zranením154022106
Počet neh. s usmrtením11000000
Počet neh. s ťaž. zr.10000001
Počet neh. s ľah. zr.144022105
Počet neh. s hmot. šk.43150681310
Počet zranených osôb206032108
Počet usmrtených osôb11000000
Počet ťažko zr. osôb10000001
Počet ľahko zr. osôb185032107
Spôsobená hm. škoda v 10€1833181450705382613001634192
Počet nehôd. Druh: križovatka priesečná - štvorramenná
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom196521221
Počet neh. so zranením83211010
Počet neh. s usmrtením10100000
Počet neh. s ťaž. zr.10100000
Počet neh. s ľah. zr.63011010
Počet neh. s hmot. šk.176420221
Počet zranených osôb115211020
Počet usmrtených osôb10100000
Počet ťažko zr. osôb10100000
Počet ľahko zr. osôb95011020
Spôsobená hm. škoda v 10€861336701450114204511050850
Počet nehôd. Druh: križovatka styková - trojramenná
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom267924220
Počet neh. so zranením101422010
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.10010000
Počet neh. s ľah. zr.91412010
Počet neh. s hmot. šk.247823220
Počet zranených osôb112422010
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb10010000
Počet ľahko zr. osôb102412010
Spôsobená hm. škoda v 10€975435022581285161112516500
Počet nehôd. Druh: križovatka päťramenná a viac
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000
Počet nehôd. Druh: kruhový objazd (Rondel)
Nitrianský krajNit01020304050607
Počet nehôd celkom00000000
Počet neh. so zranením00000000
Počet neh. s usmrtením00000000
Počet neh. s ťaž. zr.00000000
Počet neh. s ľah. zr.00000000
Počet neh. s hmot. šk.00000000
Počet zranených osôb00000000
Počet usmrtených osôb00000000
Počet ťažko zr. osôb00000000
Počet ľahko zr. osôb00000000
Spôsobená hm. škoda v 10€00000000