Tabuľka č.: 15 - Prehľad nehôd podľa kategórie vodičov (vinníkov) a hlavných príčin (10 najčastejších hlavných príčin) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
Počet nehôd celkom2717497264241322358290434311
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom1142020201
porušenie povinnosti vodiča421000001
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy401020100
- z toho alkohol100000100
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000100
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami110000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'A(+)'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom200011000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100001000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy100010000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'A1'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom210000010
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku110000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'B'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom1549276169130186197171215205
porušenie povinnosti vodiča4919343386259726658
- z toho alkohol12723681712231622
nedovolená rýchlosť jazdy3965245533743467347
- z toho alkohol4996756646
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky9995263812522
- z toho alkohol401002100
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti3280281337
- z toho alkohol910020222
nesprávna jazda cez križovatku132352410131481414
- z toho alkohol411100010
nesprávne otáčanie a cúvanie7619759861012
- z toho alkohol822010201
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch300002001
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami8518142101181210
- z toho alkohol400000211
nesprávny spôsob jazdy715831999108
- z toho alkohol1210221222
nesprávne odbočovanie5513114602910
- z toho alkohol310110000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'B1'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom2445334131
porušenie povinnosti vodiča702112010
- z toho alkohol201000010
nedovolená rýchlosť jazdy640001100
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100001000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku201010000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie201100000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami200000011
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy200110000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie101000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupiny 'C'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom1742110112721184719
porušenie povinnosti vodiča608541167109
- z toho alkohol1420020055
nedovolená rýchlosť jazdy38414623162
- z toho alkohol110000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1703029300
- z toho alkohol101000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku600120030
- z toho alkohol100010000
nesprávne otáčanie a cúvanie1640101154
- z toho alkohol110000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1020102212
- z toho alkohol210000010
nesprávny spôsob jazdy400010021
- z toho alkohol100000010
nesprávne odbočovanie401020010
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'C1'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom511020001
porušenie povinnosti vodiča100000001
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku200020000
- z toho alkohol100010000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami211000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom1851110244
porušenie povinnosti vodiča721000022
- z toho alkohol100000001
nedovolená rýchlosť jazdy310000002
- z toho alkohol100000001
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100100000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti110000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100010000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami210000010
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy100000010
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie200000200
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: podskupina 'D1'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom100001000
porušenie povinnosti vodiča100001000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'BE'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom000000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'CE'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom10198942617217
porušenie povinnosti vodiča2932218292
- z toho alkohol610101021
nedovolená rýchlosť jazdy2122421541
- z toho alkohol210000010
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky1202007201
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti110000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100100000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie200010100
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch101000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami1000106111
- z toho alkohol100000001
nesprávny spôsob jazdy500001130
- z toho alkohol100000010
nesprávne odbočovanie201000010
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'C1E'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom710014001
porušenie povinnosti vodiča410011001
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy100001000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100001000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami100001000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'DE'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom1212122031
porušenie povinnosti vodiča411000020
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy300012000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000001
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie200100010
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami201010000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'D1E'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom311010000
porušenie povinnosti vodiča100010000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie110000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'AM'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom110000000
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy110000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: skupina 'T'
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom400300001
porušenie povinnosti vodiča100100000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti100000001
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie200200000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: bez príslušného VO
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom65111674141210
porušenie povinnosti vodiča2516113733
- z toho alkohol1203001323
nedovolená rýchlosť jazdy2203510184
- z toho alkohol1302400142
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky301000200
- z toho alkohol101000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti300011100
- z toho alkohol100001000
nesprávna jazda cez križovatku100010000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie400010300
- z toho alkohol100000100
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy601020012
- z toho alkohol400010012
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: ostatní vodiči
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom210000001
porušenie povinnosti vodiča000000000
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky100000001
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie110000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené, vodič ušiel z miesta nehody
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom631147477169785710656
porušenie povinnosti vodiča240308293528216326
- z toho alkohol000000000
nedovolená rýchlosť jazdy2852743250
- z toho alkohol100010000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky553110031604
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti1508313131527125
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku2181221142
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie47448275611
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch100000001
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami720002201
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy2623252651
- z toho alkohol100000010
nesprávne odbočovanie320010000
- z toho alkohol000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Kategória vodiča: nezistené
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
celkom1310232212
porušenie povinnosti vodiča410101001
- z toho alkohol210001000
nedovolená rýchlosť jazdy500120101
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávna jazda cez križovatku100000100
- z toho alkohol000000000
nesprávne otáčanie a cúvanie000000000
- z toho alkohol000000000
porušenie osobitných ustanovení o chodcoch000000000
- z toho alkohol000000000
nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami000000000
- z toho alkohol000000000
nesprávny spôsob jazdy100001000
- z toho alkohol000000000
nesprávne odbočovanie000000000
- z toho alkohol000000000