Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
Bratislavský krajBra0102030405060708
iný nepriaznivý stav4035237938
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené2532951292455191729
unavený, zaspal500120101
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky3756747332
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.000000000
choroba, telesná vada, úraz000000000
invalid000000000
vodič počas jazdy zomrel000000000
pokus o samovraždu000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
Bratislavský krajBra0102030405060708
iné ovplyvnenie402001001
vodič nebol ovplyvnený3253860383367312236
oslnený slnkom100100000
oslnený svetlometmi iného vozidla100010000
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky100000010
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám000000000
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou000000000
hustý neusmernený peší ruch000000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne000000000
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou000000000