Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trnavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
Trnavský krajTrn01020304050607
iný nepriaznivý stav3784124333
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené1554130281512227
unavený, zaspal10000010
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík00000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky232635250
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.22000000
choroba, telesná vada, úraz00000000
invalid10010000
vodič počas jazdy zomrel10100000
pokus o samovraždu00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
Trnavský krajTrn01020304050607
iné ovplyvnenie30010020
vodič nebol ovplyvnený2085241402317287
oslnený slnkom30010011
oslnený svetlometmi iného vozidla10010000
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky10010000
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám10000001
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou00000000
hustý neusmernený peší ruch00000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne00000000
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou00000000