Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Trenčianský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
Trenčianský krajTre010203040506070809
iný nepriaznivý stav30913341243
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené1131951621610171216
unavený, zaspal2000001001
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík0000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky26803051243
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.0000000000
choroba, telesná vada, úraz0000000000
invalid0000000000
vodič počas jazdy zomrel0000000000
pokus o samovraždu0000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
Trenčianský krajTre010203040506070809
iné ovplyvnenie3100002000
vodič nebol ovplyvnený1663462252411212023
oslnený slnkom0000000000
oslnený svetlometmi iného vozidla0000000000
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky0000000000
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám0000000000
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou0000000000
hustý neusmernený peší ruch0000000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne0000000000
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou0000000000