Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Nitrianský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
Nitrianský krajNit01020304050607
iný nepriaznivý stav2515017020
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené19492182320131117
unavený, zaspal10000001
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík10010000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky366646554
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.10000010
choroba, telesná vada, úraz00000000
invalid00000000
vodič počas jazdy zomrel00000000
pokus o samovraždu00000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
Nitrianský krajNit01020304050607
iné ovplyvnenie31001010
vodič nebol ovplyvnený248109242830181821
oslnený slnkom21000001
oslnený svetlometmi iného vozidla10010000
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky00000000
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám10001000
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou00000000
hustý neusmernený peší ruch00000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne00000000
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou00000000