Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Banskobystrický kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
iný nepriaznivý stav414223491152251
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené1562741069144576281719
unavený, zaspal40000000010021
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík00000000000000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky365032242033543
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.00000000000000
choroba, telesná vada, úraz00000000000000
invalid00000000000000
vodič počas jazdy zomrel00000000000000
pokus o samovraždu00000000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
Banskobystrický krajBan01020304050607080910111213
iné ovplyvnenie32001000000000
vodič nebol ovplyvnený2283461391427761711342624
oslnený slnkom20000000000101
oslnený svetlometmi iného vozidla20020000000000
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky00000000000000
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám00000000000000
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou00000000000000
hustý neusmernený peší ruch00000000000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne00000000000000
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou00000000000000