Tabuľka č.: 18 - Prehľad nehôd podľa stavu vodiča (vinníka) (ISDN) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Slovensko

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa stavu vodiča
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
iný nepriaznivý stav3384037302545417545
dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené1432253155113194198156202161
unavený, zaspal1751211430
pod vplyvom liekov (znižujúcich schopnosť na vedenie alebo vnímavosť a pozornosť vodiča), narkotík200011000
pod vplyvom alkoholu a inej návykovej látky2803723263625364651
náhla fyzická neschopnosť, nevoľnosť a pod.702010013
choroba, telesná vada, úraz400002011
invalid101000000
vodič počas jazdy zomrel201000001
pokus o samovraždu000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Vonkajšie ovplyvnenie vodiča
SlovenskoSRBraTrnTreNitŽilBanPreKoš
iné ovplyvnenie41433373162
vodič nebol ovplyvnený1978325208166248253228297253
oslnený slnkom1713024223
oslnený svetlometmi iného vozidla711011210
ovplyvnený konaním iného účastníka cestnej premávky611002020
ovplyvnenie pri vyhýbaní lesnej zveri, domácim zvieratám501011011
zmena organizácie dopravy do 1 mesiaca pred nehodou000000000
hustý neusmernený peší ruch000000000
ovplyvnenie jazdou v kolóne300000012
ovplyvnenie náhlym únikom vzduchu z pneumatík, náhlom rozbití skla, tech. závadou000000000