Tabuľka č.: 19 - Prehľad nehôd podľa príslušnosti vozidla (vinníka) za obdobie od 01.01. do 31.03.2012. Kraj: Bratislavský kraj

Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom49756896255109403947
Počet neh. so zranením3704556908
Počet neh. s usmrtením300000201
Počet neh. s ťaž. zr.402010001
Počet neh. s ľah. zr.3002546706
Počet neh. s hmot. šk.48855876155106393847
Počet zranených osôb3704556908
Počet usmrtených osôb300000201
Počet ťažko zr. osôb402010001
Počet ľahko zr. osôb3002546706
Spôsobená hm. škoda v 10€1652181753029103133831863835467139261615021021
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: nezistené
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom941001003
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.941001003
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€39519050002500130
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, nevyužívané na zárobkovú činnosť
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2272038282347241829
Počet neh. so zranením2604225607
Počet neh. s usmrtením300000201
Počet neh. s ťaž. zr.202000000
Počet neh. s ľah. zr.2102225406
Počet neh. s hmot. šk.2231938272345241829
Počet zranených osôb2604225607
Počet usmrtených osôb300000201
Počet ťažko zr. osôb202000000
Počet ľahko zr. osôb2102225406
Spôsobená hm. škoda v 10€85043644315822743210488133897898977013801
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo súkromné, využívané na zárobkovú činnosť
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom2547034322
Počet neh. so zranením100000001
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.100000001
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.2547034322
Počet zranených osôb100000001
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb100000001
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€964916212185089021018438502050
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: súkromná organizácia (podnikateľ, s.r.o., atď)
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom7081510914554
Počet neh. so zranením700320200
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.700320200
Počet neh. s hmot. šk.7081510914554
Počet zranených osôb700320200
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb700320200
Spôsobená hm. škoda v 10€3598673957174448041854547318524402580
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: mestská hromadná doprava
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom620013000
Počet neh. so zranením200011000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.100010000
Počet neh. s ľah. zr.100001000
Počet neh. s hmot. šk.620013000
Počet zranených osôb200011000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb100010000
Počet ľahko zr. osôb100001000
Spôsobená hm. škoda v 10€121601100020011850000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: verejná hromadná doprava
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: medzinárodná kamiónová doprava
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: vozidlo registrované mimo územia SR
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom1112112112
Počet neh. so zranením100000100
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.100000100
Počet neh. s hmot. šk.1112112112
Počet zranených osôb100000100
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb100000100
Spôsobená hm. škoda v 10€89703001750120800195025020001800
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: štátny podnik, štátna organizácia
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: TAXI
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom210001000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.210001000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1131100003000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: zastupiteľský úrad
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom110000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.110000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€4004000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo vnútra
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom210100000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.210100000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€502003000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ministerstvo obrany
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: obecná, mestská polícia
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: iné vozidlo
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom101000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.101000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€1000100000000
Prehľad nehôd vodičov motorových vozidiel (vinníkov). Podľa príslušnosti vozidla: ukradnuté, neoprávnene použité vozidlo
Bratislavský krajBra0102030405060708
Počet nehôd celkom000000000
Počet neh. so zranením000000000
Počet neh. s usmrtením000000000
Počet neh. s ťaž. zr.000000000
Počet neh. s ľah. zr.000000000
Počet neh. s hmot. šk.000000000
Počet zranených osôb000000000
Počet usmrtených osôb000000000
Počet ťažko zr. osôb000000000
Počet ľahko zr. osôb000000000
Spôsobená hm. škoda v 10€000000000